15/09/2011

Arbeidstijdenwet: Hoe lang mag een werknemer werken?

work

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers in een bepaalde periode mogen werk, en wanneer ze recht hebben op pauze of rusttijd. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder.

Natuurlijk gelden voor jongeren (kinderen onder de 16 jaar en jongeren van 16 en 17 jaar) en zwangere vrouwen speciale regels. De Arbeidstijdenwet geldt ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. De wet is van toepassing op alle werkzaamheden die de werknemer verricht.

Toegestane aantal werkuren

Een werknemer mag:

-per dienst maximaal 12 uur werken

-Per week maximaal 60 uur werken

Een werknemer mag niet elke week het maximale aantal uren werken. Voor de arbeidstijd over langere periode gelden de volgende regels:

-Over een periode van 4 weken mag een

werknemer gemiddeld 55 uur per week werken. In een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn, maar een werknemer mag nooit meer dan 60 uur per week werken.

-Over een periode van 16 weken mag een werknemer gemiddeld 48 uur per week werken.

Als werkgever maak je met de werknemer afspraken over hoe de werknemer de werktijd per dag en per week invult.

Rust na werktijd

-Na een werkdag mag een werknemer 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.

-Na een 5-daagse werkweek mag een werknemer 36 uur aaneengesloten niet werken.

-Een langere werkweek is ook mogelijk, maar alleen als de werknemer in een periode van 14 dagen minimaal 72 uren aaneengesloten niet werkt. Deze rusttijd kan worden gesplitst in onafgebroken rustperioden van elk ten minste 32 uren (bijvoorbeeld 32 plus 40 uur).

Pauzes

Als een werknemer langer dan 5 1/2 uur werkt, heeft hij minimaal 30 minuten pauze. Deze pauze mag worden gesplitst in 2 keer een kwartier.

-Als een werknemer langer dan 10 uur werkt, is de pauze minstens 45 minuten. De pauze mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier.

-In collectieve afspraken (bijvoorbeeld in de cao of tussen de werkgever en de ondernemingsraad) kunnen bepalingen staan over minder of kortere pauzes dan de bovengenoemde. Een werknemer heeft in ieder geval minimaal 15 minuten pauze als hij langer dan 5 1/2 uur werkt.

Bron: Rijsoverheid.nl

Wilt u meer rendement uit uw digitale media halen? Neem dan contact met ons op.

  /