06/12/2011

Wanneer moet je overdrachtsbelasting betalen?

keycompany

Wanneer je een bedrijfspand of een andere onroerende zaak koopt, zoals een woonhuis of een perceel grond, moet je overdrachtsbelasting betalen.

Je betaalt ook overdrachtsbelasting wanneer je eigenaar wordt van rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaken. Het gaat hierbij om onroerende zaken in Nederland.

Met eigenaar wordt bedoeld: juridisch of economisch eigenaar.

Overdrachtsbelasting betalen

 • Onroerende zaken
 • Aandelen in onroerende zaaklichamen
 • Rechten op onroerende zaken

Vrijstelling overdrachtsbelasting

In sommige situatie kun je een beroep doen op vrijstelling. Dit kan onder bepaalde voorwaarden.

Bekijk hieronder een aantal voorwaarden:

 • een samenloop met de heffing van omzetbelasting
 • een bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zussen aan elkaar)
 • de verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners
 • de inbreng van onroerende zaken in een vennootschap die geen nv of bv is
 • de inbreng van onroerende zaken bij omzetting van een onderneming in een nv of bv
 • een fusie, splitsing en interne reorganisatie van een bedrijf
 • de aankoop van landbouwgrond

Hoeveel overdrachtsbelasting moet je betalen?

Hoeveel overdrachtsbelasting je moet betalen hangt af van de situatie. Het hangt dus af of je juridisch of economisch eigenaar wordt van een onroerende zaak, of aandelen krijgt in onroerende zaaklichamen of een erfpachtrecht krijgt.

Bedrijfspand
Wanneer je een bedrijfspand koopt moet je overdrachtsbelasting betalen over de waarde van onroerende zaak in het economisch verkeer. Dit is de hoogste verkoopprijs die je kunt krijgen als je de onroerende zaak te koop aanbiedt op de vrije markt. Deze is wettelijk bepaald op 6%.

In sommige gevallen geldt tijdelijk een verlaagd tarief van 2%. Dit tarief geldt alleen als je een woning koopt op of na 15 juni 2011.

Onder een woning wordt ook verstaan:

 • 2e woning
 • een recreatie woning
 • een verhuurde woning

Wanneer de woning onderdeel is van een bedrijfspand dan het geldt het tarief van 2% alleen voor het gedeelte van het bedrijfspand dat gebruikt wordt voor de bewoning. Wanneer het gedeelte dat bewoond wordt meer dan 90% van het bedrijfspand is, dan geldt het tarief van 2% voor het hele pand.

Je kunt tot 1 juli 2012 gebruik maken van het verlaagde tarief.

Aandelen in onroerende zaaklichamen

Wanneer je aandelen in onroerende zaaklichamen krijgt, moet je ook overdrachtsbelasting betalen. Je betaalt de belasting over de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaken die in het lichaam zitten. Dit is de hoogste verkoopprijs die je kunt krijgen wanneer je de onroerende zaken te koop zou aanbieden op de markt.

Erfpachtrecht
Wanneer je erfpachtrecht krijgt moet je een vergoeding(canon) betalen voor het gebruik van de grond. Hoeveel overdrachtsbelasting je moet betalen hangt af van hoe lang je het erfpachtrecht krijgt en hoe hoog de canon is.

Wanneer hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen?

 • Wanneer je juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken doordat je trouwt of een partnerschap laat registreren.
 • Onroerende zaken erft.
 • Samen met andere erfgenamen de onroerende zaken uit een erfenis zo verdeelt dat ze op naam van 1 van de erfgenamen komen te staan.
 • Als je gaat scheiden en daardoor volledig juridisch of economisch eigenaar wordt van een onroerende zaak die eerder gezamenlijk eigendom van jou en jouw echtgenoot of geregistreerd partner was.
 • Wanneer je zelf juridisch of economisch eigenaar bent van een onroerende zaak en daarin of daarop iets bouwt.

Belasting aftrekbaar?

De overdrachtsbelasting is niet aftrekbaar als kosten van de onderneming. Als ondernemer moet je de overdrachtsbelasting optellen bij de boekwaarde van het pand en erop afschrijven. Wanneer de aankoop van een pand belast is met btw kan er een vrijstelling gelden van de overdrachtsbelasting.

Bron: Belastingdienst

Lees ook:

-Alles over inkomstenbelasting

-Alles over de kleine-ondernemersregeling

-Bedrijfsruimte: huren of kopen?

Wilt u meer rendement uit uw digitale media halen? Neem dan contact met ons op.

  /