Over GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van 25 GGD’en en GHOR bureaus. Naast het behartigen van de belangen van haar leden draagt GGD GHOR Nederland bij aan maatschappelijke vraagstukken rondom jeugd, sociaal domein en veiligheid.

 

De opdracht

GGD GHOR Nederland wil een nieuwe website lanceren en wil duidelijk in kaart brengen welke doelen de website moet nastreven en welke content noodzakelijk is voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast moet er een briefing gemaakt worden voor de ontwikkeling van de website (een functioneel ontwerp). Dit traject moet binnen een strakke tijdslijn verlopen om de lancering voor eind 2019 mogelijk te maken.

Wat hebben we gedaan?

Content plan, functioneel ontwerp website

Onze aanpak

iMood heeft een content plan ontwikkeld op basis van interviews, groepsgesprekken en data vanuit de bestaande website. In dit plan komen o.a. de doelstellingen, doelgroepen (persona’s) informatiebehoeften en contentkeuzes aan bod. Het content plan zorgt ervoor dat de informatiebehoeften van doelgroepen centraal staan en de belangen van de verschillende interne afdelingen hierop afgestemd worden. Het is een document voor hoger management en voor de uiteindelijke content makers. Het vormt het startpunt van de ontwikkeling van de nieuwe website.
Na dit eerste onderdeel heeft iMood een functioneel ontwerp gemaakt waarbij de belangrijkste pagina’s van de website zijn uitgewerkt en voorzien van functionele beschrijvingen (features) en systeemkoppelingen. Ook komt hier duidelijk de navigatiestructuur naar voren en wordt onderscheid gemaakt in desktop en mobiel. Dit vormt de basis voor het design van de website en de briefing naar de webdevelopment partij.