Checklist voor opstellen content strategie

Content marketing

Om content marketing goed en succes vol uit te voeren is het van belang om op voorhand goed na te denken hoe u dit wilt gaan aanvliegen. Zonder plan is de kans immers groot dat content creatie niet leidt tot een beoogde resultaat. Het plan om te komen tot een succesvolle content creatie noemen we content strategie.

Belangrijk bij de content strategie is dat deze zo wordt opgesteld dat de content creatie gaat bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen en in lijn liggen met de bedrijfsstrategie. Zorg ervoor dat de doelstellingen ook meetbaar worden gemaakt om de voortgang te kunnen monitoren. Het is goed in deze fase om voor voldoende draagvlak te zorgen binnen uw organisatie. Immers, het opstellen en uitvoeren van de content strategie vergt input en betrokkenheid van meerdere disciplines binnen uw organisatie, nog los van het benodigde budget. Het is dan goed dat u ook het beoogde resultaat kan presenteren waar de investering voor nodig is. Zorg ook dat u iemand binnen de organisatie verantwoordelijk maakt voor content marketing, zodat dit geborgen is binnen de organisatie.

Wanneer deze slag is gemaakt is het tijd voor een aantal analyses waarin u naar de concurrentie, de trends in de markt en uw doelgroep gaat kijken om te bepalen wat het thema is waarbinnen u uw expertrol wilt gaan claimen en welke informatiebehoefte er op dit vlak leeft bij uw doelgroep. Toets dit ook bij uw doelgroep. Vervolgens stelt u de redactionele formule op en kunt u de redactionele kalender gaan opstellen waarbij u bepaalt wanneer u via welk kanaal gaat communiceren met de doelgroep.

Heeft u al deze stappen genomen dan is het tijd om de bedrijfsdoelstellingen te gaan vertalen naar meetbare KPI’s en de definitie van succes te definiëren. Aangezien content marketing een strategie is die rendeert op de lange termijn doet u er goed aan om uw meetbare doelstellingen uit te zetten in de tijd om structureel te kunnen meten of u op koers ligt.

Zijn deze slagen gemaakt, dan kunt u de slag maken naar content creatie en begint eigenlijk pas de content creatie. Veel bedrijven nemen onvoldoende tijd voor het opstellen en uitdenken van een content strategie. Dat is zonde. Het is aan te raden om van het opstellen van de content strategie een project te maken en het ook als zodanig in te richten. Betrek alle betrokkenen rondom content marketing binnen uw organisatie bij het project en plan wekelijks voortgangsmeetings. Zo zorgt u voor voldoende betrokkenheid en bent u ook in staat om de voortgang te borgen en een gedegen strategie neer te leggen waarbij u op basis van het aangetoonde rendement de benodigde investering voor weet los te krijgen bij het management.

iMood helpt u graag bij het formuleren en opstellen van een succesvolle content strategie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

We hebben alle belangrijke aandachtspunten voor het opstellen van een content strategie voor u op een rij gezet.

Checklist opstellen content strategie

Bepaal de bedrijfsdoelstellingen die u wilt bereiken
> Toets in hoeverre de bedrijfsdoelstellingen in lijn liggen met de bedrijfsstrategie
> Bepaal het budget om deze bedrijfsdoelstellingen te realiseren
> Zorg voor buy-in van het management tav bedrijfsdoelstellingen en benodigde budget
> Maak een persoon binnen de organisatie verantwoordelijk voor content marketing
> Analyseer wat de concurrenten doen en volg ontwikkelingen in de markt
> Definieer de doelgroep op wie u zich gaat richten
> Bepaal het thema of thema’s die u wilt gaan claimen
> Bepaal de informatiebehoefte van de doelgroep binnen deze thema’s
> Toets of de content die u wilt gaan maken binnen dit thema ook echt van toegevoegde waarde is voor de doelgroep en aansluit bij de expertrol die de organisatie voor ogen heeft
> Stel een redactionele formule op inclusief tone of voice, ijkpersoon, etc.
> Maak een redactionele kalender en maak hierbij onderscheid naar de verschillende mediakanalen
> Inventariseer welke content u al maakt en bepaal waar mogelijk gaten zijn
> Bepaal welke content via welk kanaal wordt gedistribueerd
> Bepaal wanneer u succesvol bent, stel KPI’s op en meet de resultaten
> Leg vast wat succesvol is en wat niet en leer ervan
> Stuur continu bij op basis van resultaten