Content marketing: redactionele formule

Content marketing

Een veel gebruikt hulpmiddel in magazineland is het maken van een redactionele formule. In simpel Nederlands: je beschrijft waar het magazine over gaat en voor wie je het schrijft. In de praktijk blijkt dat veel websites geen gebruik maken van een redactionele formule. Jammer, want hierdoor ontaart een site vaak in een mengelmoes van artikelen zonder een logische structuur

Redactionele formule voor sites

We willen je een paar tips geven voor het gebruik van een redactionele formule voor websites. Het gaat hier dan om sites die content over een onderwerp maken. Niet bedrijvensites waarop alleen uitgelegd wordt wat de activiteiten van het bedrijf zijn. Je ziet steeds vaker dat bedrijven zelf content publiceren om zich als autoriteit te profileren op hun vakgebied (content marketing). Voor dit soort sites en thematische blogs/sites is een redactionele formule essentieel.

Wat staat er in een redactionele formule:

  • Het centrale onderwerp en de belangrijkste deelonderwerpen die beschreven gaan worden. Dit moet zo specifiek mogelijk zijn.
  • Welke onderwerpen die verwant zijn worden niet besproken. Dus waar baken je het onderwerp af. Je schrijft bijvoorbeeld wel over voeding en recepten, maar niet over afvallen of obesitas.
  • Wat is je tone of voice? Dus op welke manier spreek je je doelgroep aan? Is het formeel of informeel, met simpele woordkeuzes of moeilijke woorden. Mag er jargon gebruikt worden? Het is essentieel om de tone of voice consequent te laten zijn. Hier moet extra aandacht voor zijn als je meerdere mensen artikelen of video‚Äôs laat plaatsen op je site.
  • Wie is je doelgroep en je ijkpersoon? Voor wie maak je al deze content? Wat is hun achtergrond? En wat is hun kennisniveau? Een ijkpersoon is een beschrijving van een individu die symbool staat voor de hele doelgroep. Het is de kernpersoon voor wie je de content schrijft. Maak deze persoon zo levendig mogelijk. Een naam, een leeftijd, opleiding, gezinssamenstelling, baan etc. De vraag die je je bij ieder artikel moet stellen is: is dit artikel of deze video interessant voor mijn ijkpersoon.

Content marketing

Content marketing is een snel groeiend fenomeen op internet. Het ongestructureerd publiceren van content leidt echter niet tot de gewenste resultaten. Ons advies is dan ook om eerst goed na te denken over een goede content strategie die zich vertaald in een heldere redactionele formule.