Content, SEO en social media: kies een geïntegreerde aanpak

Content marketing

Veel organisaties zien het belang van goede content op hun website, nieuwsbrief en social media kanaal in. Vaak wordt er echter gekozen voor een specifiek platform voor deze content. Zo zijn er merken die ervoor kiezen om alleen maar content voor social media te maken of zich geheel richten op het vergroten van het organische verkeer vanuit Google (zoekmachine optimalisatie).

We geloven dat content in het belang van (potentiële) klanten moet zijn. De content moet invulling geven aan een informatiebehoefte die leeft bij de doelgroep. Vaak zien we dat organisaties die bezig zijn met content marketing graag hun eigen verhaal willen vertellen in plaats van antwoord geven op vragen die bij klanten leven. Op het moment dat de kwaliteit van de content goed is, dan is het belangrijk om per kanaal te kijken naar de wijze waarop de content aangeboden moet worden. Dit kan bijvoorbeeld een kort bericht op Linkedin zijn met een verwijzing naar een uitgebreid artikel op een blog. Of een reactie op een vraag op social media met een verwijzing naar een FAQ op de site.

Content en Google

Content en zoekmachine marketing zijn sterk met elkaar verbonden. Google heeft afgelopen jaren (unieke) content een steeds belangrijke rol in haar zoekmachine algoritme gegeven. Geen wonder dat steeds meer organisaties content gebruiken om op bepaalde zoekwoorden betere posities te krijgen. Vaak ligt het accent bij deze content niet op de kwaliteit (vervullen van informatiebehoeften) maar op de vindbaarheid van zoekmachines. Wij denken echter dat een geïntegreerde aanpak het beste resultaat gaat geven. Waardevolle content wordt immers goed gelezen en gedeeld via social media. Waardevolle content straalt op een positieve manier af op je merk en naar waardevolle content is te vertalen naar zoekmachine vriendelijke content zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.