Nederland telt meer dan 40.000 webwinkels en iedere dag komen er nieuwe bij. Het is op internet belangrijker dan ooit om een duidelijke e-commerce strategie te voeren om in te kunnen spelen op de veranderende wensen van de markt en u te onderscheiden van concurrenten. Deze strategie dient als leidraad voor de gehele organisatie. Alle onderdelen van het bedrijfsproces dienen afgestemd te worden op deze strategie.

We adviseren u graag over uw mogelijkheden om een duurzame lange termijn positie op te bouwen met uw webshop.

Concreet bieden we de volgende diensten op het gebied van e-commerce strategie aan.

  • Marktanalyse. We verschaffen inzicht in marktbehoeften, trends en de ontwikkeling van concurrenten.
  • Interne analyse. We kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw organisatie. Wat zijn de ambities van de organisatie en in welke mate is uw organisatie in staat hier invulling aan te geven.
  • Strategische keuzes en implementatie. Aan de hand van marktanalyse en interne analyse geven we concrete adviezen over de beste e-commerce strategie voor uw organisatie. Ons strategisch advies maken we concreet toepasbaar voor u door onze analyse  naar alle bedrijfsprocessen in uw organisatie te vertalen.
  • Brainstormsessies. In deze sessies bespreken we de belangrijkste issues rondom uw webshop en bieden we aan de hand van onze ervaring nieuwe invalshoeken.

Vanzelfsprekend wordt deze strategie mede gebaseerd op gesprekken met medewerkers in uw organisatie.

Is een ecommerce strategie alleen noodzakelijk voor grote organisaties? Nee, zeker niet. Voor kleine organisaties is het belangrijk om met een heldere strategie tegenwicht te kunnen bieden aan grote organisaties met grotere budgetten en inkoopvoordelen.