Content en content marketing zijn niet meer weg te denken in het digitale speelveld. Steeds meer organisaties tonen door blogartikelen en social media posts hun kennis  en laten zien waar hun merk voor staat. Vaak ontbreekt het echter aan een duidelijke content strategie. De content strategie is de blauwdruk hoe we content gaan maken, gaan verspreiden en optimaliseren op basis van vooraf geformuleerde zaken als bedrijfsdoelstellingen, doelgroep (persona’s), tone of voice, kanaalkeuze en contentfrequentie.

Door het ontbreken van een content strategie bestaat het gevaar dat de content die gemaakt wordt niet aansluit bij de merkwaarden van de organisatie. Ook zien we in de praktijk dat er verschillende soorten content vanuit een organisatie gedeeld wordt, wat een diffuus beeld van een merk geeft. Dat is zonde, want daardoor schiet het zijn doel voorbij. Het is essentieel dat de boodschap consistent is, structureel inspeelt op de informatiebehoefte van de doelgroep en aansluit bij de expertrol die uw organisatie wilt claimen.

Content strategie is onderdeel bedrijfsstrategie

Wij helpen organisaties bij het vaststellen van een content strategie passend bij de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsstrategie. Daarbij houden we rekening met concurrenten, ontwikkelingen in de markt, uw productaanbod en de informatiebehoefte van de doelgroep. Deze content strategie wordt vervolgens vertaald naar de verschillende platforms zoals de website, mobiele sites en social media kanalen. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat uw content strategie meetbaar is en rapporteren we de voortgang.

Graag informeren we u over de mogelijkheden van content binnen uw organisatie.