Digitale strategie

Een online strategie is onmisbaar om succesvol te zijn in het snel veranderende digitale speelveld. We verzorgen strategische trajecten voor onze klanten door hun markten in kaart te brengen, doelgroepen en concurrentie te analyseren en naar de capaciteiten van de eigen organisatie te kijken. Een belangrijk onderdeel van een strategisch project is het in kaart brengen van de customer journey en de rol die de digitale kanalen van de klant hierbij spelen.

Onze aanpak in strategische trajecten is afhankelijk van de wensen en het kennisniveau van onze opdrachtgevers. Dit varieert van het maken van een uitgebreide analyse en rapportage tot het bijwonen van strategische brainstorms bij onze klanten. Strategie is voor ons geen rapport met aanbevelingen maar een onderbouwd werkdocument met concrete acties.

Binnen onze strategische trajecten staat altijd de behoeften van de klant van onze opdrachtgever en het verdienmodel centraal.

Onderdelen strategische trajecten

Afhankelijk van de doelstellingen en wensen van onze opdrachtgevers bepalen we de onderdelen die we in een strategisch traject gaan oppakken. We onderscheiden de volgende onderdelen bij een digitale strategie:

  • Business case: hoe sluit de informatiebehoeften van klanten aan op de verdienmodellen? Hoe gaat een organisatie zich onderscheiden t.o.v. concurrenten? Welke aannames worden gedaan bij de lancering van een nieuw product?
  • Persona’s: welke klantbehoeften liggen ten grondslag aan het business plan? Welke klantinzichten zijn er? Welke klantgroepen willen we bedienen met welke producten?
  • Customer journey: welke stappen zet een klant voor, tijdens en na een aankoop? Welke barrières ervaart hij/zij? Welke media worden gebruikt?
  • MVP/Prototype: kunnen we een prototype ontwikkelen om de aannames van de businesscase te testen? Kunnen we leren van gedrag en feedback van klanten om het product te verbeteren?

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek over uw digitale strategie?

Neem contact op