De kans op het slagen van een digitaal project is het grootst als het project wordt begeleid door een projectmanager die in staat is projectmanagement skills te combineren met kennis en ervaring op het gebied van digitale projecten. Veel organisaties hebben deze persoon niet in huis of hebben zoveel projecten lopen dat deze mensen niet beschikbaar zijn.

Wij helpen organisaties met het in goede banen leiden van deze projecten. Voorbeelden van projecten die we begeleiden zijn:

  • Ontwikkelen van een door de organisatie gedragen digitale strategie
  • Ontwikkelen van een nieuwe website of het doorvoeren van een redesign van een website
  • Testen en introduceren van nieuwe digitale producten/verdienmodellen
  • Ontwikkelen van data inzichten en dashboards

Deze projecten voeren we volgens een beproefde werkwijze uit. We ontwikkelen voordat het project start een projectplan met een duidelijke doelstelling, projectstructuur en afbakening.  We werken op uw locatie samen met mensen binnen uw organisatie. Onze kracht zit in het overzien van het gehele project, het opdelen van het project in behapbare onderdelen met concrete deadlines en het enthousiasmeren van het team. Hopelijk heeft u een uitdagend project voor ons.

Behoefte aan ervaren projectmanagers?

Neem contact op