De uiteindelijke doelen van content marketing zijn merkenvoorkeur, een hogere betrokkenheid van een klant, herhaalaankopen en nieuwe klanten. Onze uitdaging is om (potentiële) klanten tot activiteiten te bewegen (denk hierbij aan het downloaden van een e-paper of het stimuleren van bezoek in een winkel). Om het maximale resultaat te behalen monitoren we alle content en met deze informatie kunnen we alle noodzakelijke informatie doorvoeren.

Het structureel opbouwen van interactie (klantdialoog) behoort tot de belangrijkste doelstellingen van content marketing in het algemeen en social media in het bijzonder. Dit is een traject van leren en verbeteren. Welke informatie is waardevol voor uw klanten en welke informatie leidt tot respons. Het gaat om een goede balans tussen informatieve content, het stellen van de juiste vragen en het activeren van de doelgroep door acties. Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste mix.