Een nieuwe website lanceren is altijd een bijzonder moment. Vaak is de oude website aan vervanging toe vanwege gebruiksvriendelijkheid, beperkte communicatiemogelijkheden en een verouderd design. Een nieuwe website bouwen betekent een flinke investering in tijd voor uw organisatie ook al wordt het bouwen en de creatie van het design door een andere partij gedaan.

We hebben reeds voor veel organisaties websites gebouwd en delen graag onze kennis over het efficiënt en effectief ontwikkelen van websites met onze klanten. Hieronder beschrijven we het proces dat wij met onze opdrachtgevers doorlopen bij het bouwen van een nieuwe website. Bij deze stappen is onze klant intensief betrokken om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Stap 1: doelstelling van de website

Het klinkt als een open deur, echter in de praktijk zien we vaak dat organisaties niet voldoende nagedacht hebben over het doel van de website. Dit doel zal natuurlijk bij een webshop anders zijn dan bij een corporate website. Het concreet benoemen van doelen maakt het mogelijk om na de ontwikkeling van de website te gaan meten of de doelen behaald worden. Bij de start van het project overleggen we met onze opdrachtgever over deze doelstellingen en maken dit zo concreet mogelijk.

Stap 2: Verbeterpunten ten opzichte van huidige website

Deze tweede stap is alleen relevant als er reeds een website bestaat. De huidige website is een bron van informatie voor de ontwikkeling van de nieuwe website. Het bezoekersgedrag geeft ons inzicht in de informatiebehoefte en de wijze waarop successen worden geboekt. Deze feitelijke informatie tezamen met feedback van gebruikers helpen ons de website zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van gebruikers en onze opdrachtgever.

Stap 3: Functioneel ontwerp

Een functioneel ontwerp is een vertaalslag van de doelstellingen en wensen van onze opdrachtgever naar concrete schetsen en beschrijvingen. Op deze manier ontstaat een goed beeld van wat we gaan bouwen en is er veel ruimte voor aanpassing. Onze ervaring leert dat deze schetsen het denkproces bij onze opdrachtgevers stimuleert over wat ze precies willen en hoe dit getoond moet worden. Na een aantal versies zal het functioneel ontwerp ‘definitief’ zijn en als startpunt dienen voor design en ontwikkeling van de website. Het functioneel ontwerp wordt in vrijwel alle gevallen door ons gemaakt.

Stap 4: Design van de website

In deze stap gaat onze designer aan de slag met de belangrijkste pagina’s die geschetst zijn in het functioneel ontwerp. We starten met de homepage en als deze naar wens is zullen de overige pagina’s volgen. Vanzelfsprekend is onze designer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van webdesign en usability en werken we met meerdere correctierondes.

Stap 5: Bouwen website

Het bouwen van de website zal in deze stap plaatsvinden. Aan de hand van het functioneel ontwerp en de goedgekeurde designs van onze designer wordt de daadwerkelijke website gebouwd. We ontwikkelen hierbij een testomgeving waarbij onze opdrachtgever altijd kan meekijken naar de vorderingen. Gedurende de bouw bespreken we op gezette tijden de voortgang en overleggen over keuzes die gemaakt moeten worden. Er is bij deze gesprekken ook ruimte voor nieuwe inzichten en mogelijke veranderingen. Voor ons is de bouw van een website een flexibel proces waarbij we binnen goed doordachte kaders werken.

Ons bureau heeft ervaren SEO-specialisten in huis. Deze zijn altijd betrokken bij de ontwikkeling van websites om onze sites goed vindbaar te maken in Google. Ook kijken we kritisch naar de urls op de huidige website om te voorkomen dat er zoekverkeer verloren gaat bij de overstap naar de nieuwe website.

Stap 6: Live en verder..

Voordat we live gaan draait de gehele website op een testomgeving en heeft onze opdrachtgever alle tijd om kritisch naar het resultaat te kijken. Voordat we live gaan hebben we een toelichting gegeven op het gebruik van het cms en indien gewenst verzorgen we een training voor uw personeel.  Na de livegang houden we de ontwikkeling van de website in de gaten: hoe is de snelheid en performance, wordt de website goed geïndexeerd door Google hoe is de ontwikkeling van het bezoek op de site. Na een aantal weken maken we de balans op of de doelstellingen die vooraf geformuleerd zijn, zijn gehaald. Tijdens de evaluatie zal dit een belangrijk onderdeel van het gesprek zijn.

Meer informatie?

We helpen u graag met het bouwen van uw nieuwe website. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.