Nu.nl

Over Nu.nl
NU.nl is de grootste online nieuwssite van Nederland. De website heeft maandelijks 5 miljoen unieke bezoekers. Nu.nl maakt onderdeel uit van Sanoma Media.

Rol iMood
iMood heeft samen met het team van NU.nl een strategisch plan ontwikkeld voor de middellange termijn waarbij rekening is gehouden met de belangrijkste ontwikkelingen in de markt. Denk hierbij aan de sterke groei van mobiel (mobiele telefoons en tablets) en social media als nieuwsmedium. De content strategie maakt een belangrijk onderdeel uit van het plan.

Activiteiten

Strategisch plan
Gratis scan
Wilt u een gratis scan laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.